Qasım xanlarının siyahısı

1445-1681 illəri arasında mövcud olan dövlət müxtəlif xanədanlara mənsub olan xanlar tərəfindən idarə olundu. Dövlət 1506-cı ildən bəri Rusiyaya tabe idi. 1679-cu ildə sonuncu xan Seyyid Burhanın ölümündən sonra iki il Fatma Sultan Bikə tərəfindən idarə olunsa da onun ölümü ilə xanlıq tamamilə Rusiya tərəfindən ilhaq edildi.

Sözügedən dövlətin xanları, aid olduqları xanədanlar ilə birlikdə aşağıda təqdim olunur:

Kazan xanları xanədanı:

 • Kasım (1445-1468)
 • Danyal (1468-1486)

(Osmanlı dövlətinə tabe) Krım xanları xanədanı:

 • Nur Devlet (1486-1491)
 • Satılgan (1491-1506)
 • Canbay (1506-1512)

Qızıl Orda xanları xanədanı:

 • Seyyid Evliya (1512-1516)
 • Şah Əli (1516-1519)
 • Can Əli (1519-1532)
 • Şah Əli (yeniden, 1532-1567)
 • Sayın Bulat (1567-1573)
 • Mustafa Əli (1573-1600)

Qazax xanədanı:

Sibir xanları xanədanı:

 • Alp Arslan (1610-1627)
 • Seyyid Burhan (1627-1679)
 • Fatma Sultan Bikə (1679-1681) [1][2]

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.551
 2. Henry Howorth, History of the Mongols,1880, part 2, pp 429-438. The primary source appears to be V. V. Velyaminov-Zernov, Issledovanie o Kasimovckikh Tsaryakh i Tsarevichakh, Saint Petersburg, four parts, 1863-1877.