Qasımzadə

Soyad

Qasımzadə — Azərbaycan soyadı.

Qasımzadə
Qasımzadə
Əlifba latın əlifbası
Etimologiya
Mənşə Azərbaycan dili