Qasımzadə

Soyad

Qasımzadə — Azərbaycan soyadı.

Bu soyadı olan tanınmış insanlar