Qaz sabiti — fundamental fiziki sabit olub 1 mol ideal qazın hal tənliyinə daxildir: . Burada təzyiq, qazın həcmi (molyar həcm), mütləq temperatur, isə universal (molyar) qaz sabitidir.

Qaz sabiti ədədi qiymətcə maddə miqdarı 1 mol olan ideal qazın sabit təzyiqdə 1 K qızdıqda genişlənərkən gördüyü işə bərabərdir.

Qaz sabitinin BS-də ədədi qiyməti aşağıdaakı kimidir:

.[1]

Dairəvi mötərizələrdəki ədəd kəmiyyətin qiymətinin axırıncı rəqəmlərdəki standart xətasını göstərir.

Qaz sabiti ilə Boltsman sabiti arasında əlaqə redaktə

  universal (molyar) qaz sabiti   (çox vaxt   kimi işarə edilir) Boltsman sabiti ilə   Avoqadro sabitinin hasilinə bərabərdir:

 

  universal (molyar) qaz sabitinin maddənin   molyar kütləsinə nisbətinə xüsusi qaz sabiti deyilir və   kimi işarə edilir  :

 

Həmçinin bax redaktə

İstinad redaktə

  1. "Fundamental Physical Constants — Complete Listing". 2013-12-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-09-25.