Qurğuşun(II) sulfid

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə , ,
Qrup, Dövr, Blok , ,
Xarici görünüşü
Atom kütləsi q/mol
Elektron formulu
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
7.60 q/sm³ q/L
Ərimə temperaturu 1,118 °C °C
(1,391 K K, 2,044 °F °F)
Qaynama temperaturu 1,281 °C °C
(1,554 K K, 2,338 °F °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Qurğuşun(II) sulfid PbS formullu mürəkkəb qeyri-üzvi maddədir.O, elektron qurğularda az istifadə olunur.PbS həmçinin qalenit də adlanır.

Strukturu, əsas xüsusiyyətləri

redaktə

Qurğuşun ionlarını həll etmək üçün sulfid duzları və ya hidrogen-sulfid alavə olunur.

Pb2+ + H2S → PbS + 2 H+

Xarici keçidlər

redaktə