Misir Tanrıları
Ra
Ra günəş tanrısı

Ra günəş tanrısı

Digər adları Amon-Ra
Qədim padşahlıq
U28G1P3W24 t
pt

Dja-Nut
Ḏ3-Nwt
Nut ilə çarpazlaşan [1]
Transkripsiyası
və ya
N5
Z1
İdeoqram 1.
C2
İdeoqram 2.
N5
İdeoqram 3.
C1
və ya
N5
Z1
Determinativ 1.
N5
Z1
C2
Determinativ 2.
D21
a
Determinativ 3.
D21
a
N5
Determinativ 4.
D21
a
N5
Z1
Determinativ 5.
D21
a
N5
Z1
C2
Hor
D10

Ranın sağ gözü

Ra (bəzən Re də adlanır) — Qədim Misir mifologiyasında Günəş tanrısı.

Sonralar Amonla eyniləşdirilmişdir və "Amon-Ra" adlandırılmışdır. Raya sitayiş mərkəzi Heliopol şəhəri idi. Ra bütün tanrıların padşahı və atası hesab olunurdu.

İslamda Amon-Ra, yəni Ra-Əman rəmzi Rəhman kimi qalmışdır. Bilavasitə rəmzləri "oxuya bilən" tayfa üçün yazılmış Quran kitabında Ra-Amonun, yəni Rəhmanın göyə ucalması hadisəsi belə təsvir olunur: "O elə bir yaradıcıdır ki, yerdəki hər şeyi sizin üçün yaratdı: sonra iradəsini Göyə yönəldib, onları yeddi Göy olaraq düzəltdi… Allah Göyləri dirəksiz ucaltdı, sonra öz taxtında qərar tutdu və Günəşi, Ayı özünə tabe etdi… Rəhman ərşə hakim oldu"[2]. Belə çıxır ki, müsəlmanların Rəhman adlandırdıqları tək Allah, elə qədim Misirdə yerin-göyün ağası adlandırılan və göydə ruhlar dünyası yaratmış Ra-Amon tanrısıdır.

İstinadlarRedaktə

  1. Pyramidentextspruch 543a; siehe auch Christian Leitz u.a.: LGG, Bd. 1. S. 587.
  2. Quran, 2:29, 13:2, 20:5