Ra (bəzən Re də adlanır) — Qədim Misir mifologiyasında Günəş tanrısı.

Misir Tanrıları
Ra
Ra günəş tanrısı

Ra günəş tanrısı


Ra günəş tanrısı

Digər adları Amon-Ra
Qədim padşahlıq
U28G1P3W24 t
pt

Dja-Nut
Ḏ3-Nwt
Nut ilə çarpazlaşan [1]
Transkripsiyası
və ya
N5
Z1
İdeoqram 1.
C2
İdeoqram 2.
N5
İdeoqram 3.
C1
və ya
N5
Z1
Determinativ 1.
N5
Z1
C2
Determinativ 2.
D21
a
Determinativ 3.
D21
a
N5
Determinativ 4.
D21
a
N5
Z1
Determinativ 5.
D21
a
N5
Z1
C2
Hor
D10

Ranın sağ gözü

Sonralar Amonla eyniləşdirilmişdir və "Amon-Ra" adlandırılmışdır. Raya sitayiş mərkəzi Heliopol şəhəri idi. Ra bütün tanrıların padşahı və atası hesab olunurdu.

İstinadlar redaktə

  1. Pyramidentextspruch 543a; siehe auch Christian Leitz u.a.: LGG, Bd. 1. S. 587.