Zəngin tacir evini talayan Roninlər

RōninYaponiyada feodal dövründə (1185-1868) sahibi və ya ustası olmayan samuraylar idilər. Samuraylar bu sinfə ustaları öldükdə və ya öz səlahiyyətlərini itirdikdə daxil edilirdilər.