Süleyman Arslan xan

Süleyman bin Yusif xan Qaraxani - Şərqi Qaraxanilər dövlətinin xaqanı. 1032. ildə atası Yusif Qadir xanın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmişdir.

Süleyman Arslan xan Qaraxani
bayraqŞərqi Qaraxanilər dövlətinin I xaqanı
1032 — 1055
Sələfi Yusif Qadir xan
Xələfi II Məhəmməd Buğra xan
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Qaraxanilər
Atası Yusif Qadir xan