Səfəvi şahlarının analarının siyahısı

Bu siyahı Səfəvi şahlarının bioloji analarının siyahısıdır. Bu şahların siyahısına 10 nəsildən 11 şah daxildir. Bu sülalə 235 il Səfəvi imperiyasını idarə etmişdir. Siyahıda adı keçən şah analarının bir çoxu dövrü mənbələrdə adları ilə yanaşı Bəgüm və ya Bəyim sonluqları ilə qeyd edilmişdir.

Ad Oğlu Etnik mənşəyi Doğulduğu yer
Aləmşah bəyim (Həlimə, Marta) I İsmayıl Ana tərəfdən Pont yunanı - ata tərəfdən Türkman[1] Diyarbəkir, Ağqoyunlular
Şahbəyi Taclı Bəyim[2] I Təhmasib Türkman[3] Bilinmir
Sultanım Begüm və ya Məvzili (Qədəmli) Sultan II İsmayıl Məhəmməd Xudabəndə Türkman Qəzvin, Səfəvi imperiyası
Məhdi Ülya I Abbas Mazandarani Qəzvin, Səfəvi imperiyası
Dilaram Sultan I Şah Səfi Gürcü[4] Kartli çarlığı
Anna Xanım II Abbas Çərkəz[5] Səfəvi imperiyası
Nakihət Xanım Şah Süleyman Səfəvi Çərkəz[6] Səfəvi imperiyası
Elena Xanım Sultan Hüseyn Çərkəz Səfəvi imperiyası
Bilinmir II Təhmasib Bilinmir Bilinmir
Şahpəri Begüm III Abbas Bilinmir Bilinmir
Şəhribanu Begüm[7] II Şah Süleyman Bilinmir Bilinmir
Xan Ağa Bəgüm və ya Məryəm Begüm[7] III İsmayıl Bilinmir Bilinmir

İstinadlar redaktə

  1. Peter Charanis. "Review of Emile Janssens' Trébizonde en Colchide", Speculum, Vol. 45, No. 3,, (Jul., 1970), p. 476
  2. Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, Yeditepe Yayınevi, 5. baskı, Sayfa:108, 400 nolu dipnot
  3. Women in Iran: From the Rise of Islam to 1800 ed. Nashat and Beck (University of Illinois Press, 2003) p.145
  4. Sussan Babaie and others: Slaves of the Shah (I.B. Tauris, 2003) p.104
  5. Andrew J. Newman Safavid Iran (I.B.Tauris) p.81
  6. Newman, 2008. səh. 55, 93, 100
  7. 1 2 Kissling, H. J.; Spuler, Bertold; Barbour, N.; Trimingham, J. S.; Braun, H.; Hartel, H. The Last Great Muslim Empires. BRILL. August 1, 1997. 210. ISBN 978-9-004-02104-4.