Sakslar ReynOder arasındakı ərazidə. V əsr.

Sakslar və ya Saksonlarqədim german tayfaları, III-IV əsrlərdə iki hissəyə ayrılmış və bir hissəsi cənuba – Almaniyaya, digər hissəsi isə qərbə getmişlər. Onlar eyni zamanda tarixdə skiflər və sarmatlar adlanmışlar. Saksların adlarından Almaniyada Saksoniya tarixi ərazisi adlanır. Britaniyada sakslar anqllaryutlarla birlikdə ingilis etnosunun yaradılmasında iştirak etmişlər.

ƏdəbiyyatRedaktə