Sakslar və ya Saksonlarqədim german tayfaları, III–IV əsrlərdə iki hissəyə ayrılmış və bir hissəsi cənuba – Almaniyaya, digər hissəsi isə qərbə getmişlər. Onlar eyni zamanda tarixdə skiflərsarmatlar adlanmışlar. Saksların adlarından Almaniyada Saksoniya tarixi ərazisi adlanır. Britaniyada sakslar anqllaryutlarla birlikdə ingilis etnosunun yaradılmasında iştirak etmişlər.

Sakslar ReynOder arasındakı ərazidə. V əsr.

Ədəbiyyat

redaktə