Hello, World!

(Salam dünya proqramı (Hello World) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Salam dünya – proqramı kompüter ekranında "Hello, World!" yazısını çap edən proqramdır. Proqramlaşdırma dilləri öyrədilərkən ilkin nümunə kimi bu proqramdan istifadə olunur.

"Hello, World!" proqramı (1978).

Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində Hello World proqramı nümunələri.

ADA:

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!");
end Hello;

ASP:

<%
Response.write("Hello, World!");
%>

Basic:

print "Hello, World!"

C:

#include <stdio.h>

int main() {
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++:

#include <iostream>

int main() {
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
 return 0;
}

C#

class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  }
}

Java:

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

JavaScript:

document.write('Hello, World!');

Pascal:

begin
 Writeln('Hello, World!');
end.

PHP:

<?
echo "Hello, World!\n";
?>

Python 2. X

print "Hello, World!"

Python 3. X

print ("Hello, World!")

Seed7:

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, World!");
  end func;

Xarici keçidlər

redaktə