62 prometiumsamariumevropium
-

Sm

Pu
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə samarium, Sm, 62
Qrup, Dövr, Blok , 6, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 150.36 q/mol
Elektron formulu [Xe] 6s2 4f6
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1072 °C
(1345 K, 1962 °F)
Qaynama temperaturu 1794 °C
(2067 K, 3261 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Samarium (Sm) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 62-ci element.