Sapadərə

Sapadərə — İndiki Meğri rayonundakı Nüvədi kəndində dağ.[1]

Həmzə Vəlinin fikrincə, oronim şumercə «çoban» mənasında işlənən şuba sözü əsasında əmələ gəlmişdir. Sonradan həmin söz Saba > Sapa > Sipa şəklini düşmüşdür. Sapa dərə «çoban dərəsi» mənasını verir[2]. Ancaq bu fıkir bir o qədər elmi deyil, həqiqətə uyğun gəlmir. Sapadərə iki sözün: sapa və dərə sözlərindən əmələ gəlmişdir. «Sapa» sözü «hasar, çəpər», «dolama yol» mənasını ifadə edir[3].

Oronim relyef əsasında yaranmışdır. Mürəkkəb quruluşlu oronimdir.

İstinadlarRedaktə

  1. İbrahim Bayramov, "Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri", Bakı, "Elm", 2002. ISBN 5-8066-1452-2
  2. Həmzə Vəli, «Tarixdən gələn səslər», «Vətən səsi» qəz., I. VIII. 1991
  3. Радлов В.В. Опыт словарья тюркских наречий, т.IV, ч.1, СПб, 1911. s.403