Say[1]Dəniz, çay, göl daxilində mövcud olan və gəmiçiliyiə maneə törədən dayaz yer. Bu dayazlıqlar əsasən qum və ya çınqılın bir yerə toplanması nəticəsində yaranır. Vulkanik məşəlli ola bilir. Üstəlik insan və heyvanların fəzaliyyəti nəticəsində yarana bilər.

Okeanların materik sahili ərazilərinə yaxın ərazilərdə formalaşan bu tip saylar şelf adlanır.

Saylar su altında əbədiyyən görünməz halda qala bildiyi kimi bəziləri çəkilmə zamanı suyun üzünə çıxır. Bu zaman onlar ada, dil formasında təzahür edir. Çay yatağında əmələ gələn sayları hətta piyada belə keçmək olar.

Həmçinin bax redaktə

Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən saylar redaktə

 
 
Rif sayı
 
Darvin sayı
 
Tsyurupa sayı
 
Makarov sayı
 
Kür sayı
 
Andreyev sayı
 
Borisov sayı
 
Kalmıçkov sayı
 
Qolovaçyev sayı
 
Kumani sayı
 
Balıqlı sayı
 
Savenko sayı
 
Jupiter sayı
 
Daşlı saylar

İstinadlar redaktə

  1. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti // IV CİLD// 48 səh. 2006 il