Sekans (triqonometriya)

Sekanshipotenuzun qonşu katetə olan nisbətinə deyilir. İfadəsi:

Sekans kosinusun tərsidir

İnteqralıRedaktə

sec (x) funksiyasının inteqralı bu funksiyanın, (sec (x) + tan (x)) ifadəsinə vurulur.

 

u = sec x + tan x ve du = ∫(sec x ∙ tan x + sec2x) dx periodu edilir.

 

  ve   olduğundan;

 

Xarici keçidlərRedaktə