Katetdüzbucaqlı üçbucağın düz bucağı əmələ gətirən tərəflərin hər biri adlanır.