106 dubniumSiborgiumborium
W

Sg

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Siborgium, Sg, 106
Qrup, Dövr, Blok 6, 7, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi [271] q/mol
Elektron formulu [Rn] 7s2 5f14 6d4
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Siborgium (Sg) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 106-cı element.

Element SSRİ-də, 1974-cü ildə, Q.N.Flerov və əməkdaşları və praktiki olaraq eyni zamanda ABŞ-də Siborq əməkdaşları tərəfindən alınmışdır. 1997-ci ildə İUPAK bu element üçün siborgium adını təsdiq etdi. Siborq plutonium, amerisium, kürium, berklium, kalifornium, eynşteynium, fermium, mendeleeviumun kəşfində iştirak etmişdir; siborgium kəşf olunanda onun 85 yaşı var idi. Siborq 1999-cu ilin fevralın 25-də vəfat etmişdir.