Simmetriyakainatdakı sistemlərdə baş verən hadisələrin üç əsas xassəsindən biri.

Müstəvi koordinat sistemində simmetriya redaktə

A(x;y) noqtəsinin koordinat başlanğıcına nəzərən simmetriyası Á (-x; -y) olur.

A(x;y) noqtəsinin Y oxuna nəzərən simmetriyası Á (-x; y) olur.

A(x;y) noqtəsinin X oxuna nəzərən simmetriyası Á (x; -y) olur.

A(x;y) noqtəsinin Y=X oxuna nəzərən simmetriyası Á (y; x) olur.

A(x;y) noqtəsinin Y=-X oxuna nəzərən simmetriyası Á (-y; --x) olur.