Simmetriya

Simmetriyakainatdakı sistemlərdə baş verən hadisələrin üç əsas xassəsindən biri. Bu fizikaastronomiyanın tədqiqat obyektidir və bütün fiziki proseslər üçün səciyyəvidir.

Asymmetric (PSF).svg

Müstəvi koordinat sistemində simmetriyaRedaktə

A(x;y) noqtəsinin koordinat başlanğıcına nəzərən simmetriyası Á (-x; -y) olur.

A(x;y) noqtəsinin Y oxuna nəzərən simmetriyası Á (-x; y) olur.

A(x;y) noqtəsinin X oxuna nəzərən simmetriyası Á (x; -y) olur.