Sinkretizm — müxtəlif mədəni və ya dini ənənələrdən fərqli inancların, adətlərin və ya təcrübələrin birləşməsi və ya qarışması. Bu, müxtəlif mədəniyyətlərdən olan insanlar təmasda olduqda və bir-birindən ideya və ya təcrübələr götürdükdə və ya bir çox ənənələrin elementlərini birləşdirən yeni bir din və ya mədəni təcrübə yarandıqda baş verə bilər.

Sinkretizm nümunələrinə dünyanın müxtəlif dini və mədəni təcrübələrində rast gəlmək olar. Məsələn, Cənubi Asiyada yaşayan sufi müsəlmanlarının dini təcrübələrində hinduislam ənənələri qarışdırılır. Sinkretizm mədəniyyətin dil, incəsənət və musiqi kimi digər sahələrində də baş verə bilər. Məsələn, Latın Amerikasında danışılan ispan dilində yerli dillərdən götürülmüş çoxlu sözlər və qrammatik strukturlar var.[1][2]

İstinadlar redaktə

  1. Sullivan, L. E. (2018). Syncretism. In The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism (pp. 1–2).
  2. Wiley-Blackwell. Joseph, J. E. (2017). Syncretism. In The Oxford Handbook of Religious Conversion (pp. 70–82). Oxford University Press.

Əlavə ədəbiyyat redaktə

  •   Syncretism // Britannika Ensiklopediyası. 26 (XI). 1911.
  • Assmann, Jan. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. Harvard University Press. 1997. ISBN 978-0-674-58738-0.
  • Assmann, Jan. Translating Gods: Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability // de Vries, Hent (redaktor). Religion: Beyond a Concept. Fordham University Press. 2008. ISBN 978-0823227242.
  • HadžiMuhamedović, Safet (2018) Waiting for Elijah: Time and Encounter in a Bosnian Landscape. New York and Oxford: Berghahn Books.
  • HadžiMuhamedović, Safet (2018) "Syncretic Debris: From Shared Bosnian Saints to the ICTY Courtroom". In: A. Wand (ed.) Tradition, Performance and Identity Politics in European Festivals (special issue of Ethnoscripts 20:1).
  • Cotter, John (1990). The New Age and Syncretism, in the World and in the Church. Long Prairie, Minn.: Neumann Press. 38 p. N. B.: The approach to the issue is from a conservative Roman Catholic position. ISBN 0-911845-20-8
  • Pakkanen, Petra. Interpreting Early Hellenistic Religion: A Study Based on the Mystery Cult of Demeter and the Cult of Isis. Foundation of the Finnish Institute at Athens. 1996. ISBN 978-951-95295-4-7.
  • Smith, Mark S. God in Translation: Deities in Cross-Cultural Discourse in the Biblical World. Eerdmans. 2010 [2008]. ISBN 978-0-8028-6433-8.

Xarici keçidlər redaktə