Siyasi hakimiyyət

Siyasi hakimiyyət — bir nəfərin və ya elitanın vətəndaşlarıncəmiyyətin davranışını milli maraqlardan irəli gələrək idarə etmə imkanları.

Bu anlayış bir qayda olaraq "dövlət hakmiyyəti" anlayışı ilə bir anlamda işlənir.

İstinadlar

redaktə