Skalyar kəmiyyət

Skalyar kəmiyyətFizikada yalnız ədədi qiymətləri ilə xarakterizə edilən fiziki kəmiyyətdir. Skalyar kəmiyyətlər vektortenzorlardan fərqli olaraq dəyərini müəyənləşdirən istiqamətə malik deyillər. Skalyar kəmiyyətlərə zaman, kütlə, temperatur, həcm, sıxlıq və s. kəmiyyətlər daxildir.