Soqdiylar

Soqdiylar və ya Soqdiyalılar müasir taciklərin babaları hesab olunur.Vaxtilə taciklərin babaları soqdiyalılar İrandan gəlib keçərək Mərkəzi Asiyada məskunlaşdılar.Soqdiyalılar ari irqinin davamçılarıdırlar. Onlar irandilli xalq hesab olunurlar.