Spiralriyaziyyatda, mərkəzi nöqtəyə müəyyən qanunauyğunluqla tədricən yaxınlaşan (uzaqlaşan) əyilən xətt.

Arximed spiralı
Loqarifmik spiral

İkiölçülü xəttRedaktə

Bir neçə ikiölçülü xəttin hesabat düsturu:

 • Arximed spiralı:
   ;
 • Ferma spiralı:
   ;
 • Hiperbolik spiral:
   ;
 • Loqarifmik spiral:
   ;