Xətt — iki nöqtə arasında məsafə; bir-biri ilə zəncirvari bağlı olan obyektlər.

Müxtəlif xətlər
Bakı metropoliteninin xətləri

ElmdəRedaktə

Yönəltmə xətti — (ing.guideline, ru. направляющая линия) – masaüstü nəşriyyat sistemlərində və kompüter qrafikasında: üfüqi və ya şaquli yönəldici; ekranda səhifəkənarı boşluqların, sütunlar arasındakı aralıqların və səhifələmə şablonunun başqa elementlərinin yerini göstərən və çap olunmayan nöqtəli xətt.

TexnikadaRedaktə

İqtisadiyyatda və istehsaldaRedaktə

NəqliyyatdaRedaktə

Hərbi işdəRedaktə


İncəsənətdəRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), "İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti", 2017, "Bakı" nəşriyyatı, 996 s.