Xətt — iki nöqtə arasında məsafə; bir-biri ilə zəncirvari bağlı olan obyektlər.

Müxtəlif xətlər
Bakı metropoliteninin xətləri

Elmdə redaktə

Yönəltmə xətti — (ing.guideline, ru. направляющая линия) – masaüstü nəşriyyat sistemlərində və kompüter qrafikasında: üfüqi və ya şaquli yönəldici; ekranda səhifəkənarı boşluqların, sütunlar arasındakı aralıqların və səhifələmə şablonunun başqa elementlərinin yerini göstərən və çap olunmayan nöqtəli xətt.

Texnikada redaktə

İqtisadiyyatda və istehsalda redaktə

Nəqliyyatda redaktə

Hərbi işdə redaktə


İncəsənətdə redaktə

Ədəbiyyat redaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), "İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti", 2017, "Bakı" nəşriyyatı, 996 s.