Ssenari

Ssenari

  • 1) improvizasiyaya əsaslanan pyesin teatrda qısa (dialoq və monoloqsuz) məzmunu, baletdəoperada tamaşanın süjet sxemi, librettosu.
  • 2) Kino sənətinin və televiziyanın ifadə vasitələrinin köməyi ilə təcəssüm etdirilmək üçün nəzərdə tutulan ədəbi əsər.

İstinadlarRedaktə