Ssenari

  • 1) improvizasiyaya əsaslanan pyesin teatrda qısa (dialoq və monoloqsuz) məzmunu, baletdəoperada tamaşanın süjet sxemi, librettosu.
  • 2) Kino sənətinin və televiziyanın ifadə vasitələrinin köməyi ilə təcəssüm etdirilmək üçün nəzərdə tutulan ədəbi əsər.

Film ssenarisinin mövzu qaynaqları redaktə

Maraqlı və diqqətçəkici olması mütləq olan ssenari mövzusunun əsas qaynaqları bunlardır[1]:

  • Müəllifin həyat təcrübələri
  • Roman, hekayə, dram və ya qəzet xəbərləri
  • Tarixi hadisələr
  • Yaşadığımız cəmiyyət
  • İctimai hadisələr və s.

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

  1. "Ssenari yaradıcılığının əsas istiqamətləri", Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 2016