Sultanlıq

SultanlıqAzərbaycanda xandan asılı olan və sultanın idarə etdiyi xırda mülk.

XVIII əsrin 40-cı illərindən Azərbaycan ərazisində 6 sultanlıq – Ərəş, Borçalı, Qəbələ, Qazax, İlisu, Şəmşəddil, QarabağlarSədərək sultanlıqları var idi.

İstinadlarRedaktə