Türklərin islamı qəbul etməsi

(Türklərin İslama keçişi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

İslama türklərinin dönüşüm, türklər üzvləri Tengriism əvvəl İslam . Tengrianizm, təxminən 10-cu əsrə qədər türklər arasında ən çox yayılmış din idi. İslamdan əvvəlki türklərlə müsəlman ərəblər arasında ilk qarşılaşma 7-ci əsrdə İslam xəlifəsi Ömər bin Xattabın hakimiyyəti dövründə baş verdi.

Dörd xəlifədən sonra Əməvilər dövründə İslam, Ərəb millətçiliyinin oxunda daha çox inkişaf etmiş bir dindir. İslam Dövləti yeni fəthlərlə xeyli genişləndi və Transxoxianaya çatdı.

VIII əsrRedaktə

Kuteybe bin Muslim, ərəb-İslam dövləti Əməvilərin, komandirlərindən biri türklər bildirərək yaşadığı bir şəhər daxil cihad 700-cı əvvəlində [1], onlar hücum yerlərdə qeyri-müsəlman türklərə qarşı sərt mübarizə başladı. Çox sayda insanı öldürdükdən və şəhərləri qarət etdikdən sonra qazandığı qənimətlərlə davam edən Kuteybe bin Müslim [2] ölümünə qədər fəaliyyətini davam etdirdi və İslamı tanıtdı, lakin hərəkətləri Türklərin İslamı qəbul etməsi ilə nəticələnmədi.

Ömər bin Əbdüləzizin karvansaralar, xəstəxanalar qurmaq və ədalətli bir rəhbərlik qurma fikri hər yerdə tətbiq olunsaydı, türklər İslamı daha sürətli qəbul etmiş olardı. Cihad anlayışının talançılıq və qənimət instinkti sayəsində ikinci plana qoyulması və ilk növbədə zülmə əl atması ərəb zülmünün Əməvilər vasitəsilə davam etdiyinə dəlil idi, lakin bu kimi hadisələrə baxmayaraq türklər dolayı yolla İslam dininə girməyə başladılar. [3]

Xəzər türkləriRedaktə

Xəzərlər İslamı qəbul edən ilk Türk dövləti olaraq göstərilir. 723-cü ildə Xəzər türkləri müsəlman ərəbləri məğlub etdikdə, böyük bir ordu ilə xəzərlərə qarşı yürüş edən Əməvilər xəlifə Hişam Bin Əbdülməlik (724 - 743) dövründə Xəzərləri Qafqazdan kənara atmağa müvəffəq oldular.

Qəbilələri dəyişirRedaktə

Türgeş qəbilələrinin müqaviməti 745-ci ildə Göktürk Dövlətinin dağılmasına qədər davam etdi. Bu tarixdən sonra Türk torpaqları şərqdən Çin işğalı və qərbdən Ərəb istilası ilə qarşılaşdı. Turluklardan sonra Karluk Türkləri, ərəblərə qarşı müdafiə vəzifəsini öz üzərinə götürdülər.

Abbasilər dövrüRedaktə

750-ci ildə Əməvilər dağıldıqda və Abbasilər gələndə ərəb olmayan azlıqların vəziyyəti yaxşılaşdı. Bu səbəbdən türklər də Abbasilərə isti münasibət bəslədilər. Əvvəllər orduda istifadə edilən, lakin xor görən İranlılarTürklər Abbasi ordusunda və idarəsində mühüm vəzifələr tutmağı bacardılar.

Talas döyüşüRedaktə

Eyni zamanda, Karluk türkləri də şərqdən Çin istilası təhlükəsi altındaydı. Karluklar Abbasilərdən Çinə qarşı kömək istədi. Abbasilər rəhbərliyi, Türklərin dağılmasının Çin təhdidlərini qapılarına gətirəcəyini görərək bu təklifi qəbul etdi. Türklər və müsəlman ərəblər tarixdə ilk dəfə bir ittifaq qurdular. 751-ci ildə ərəb və türk orduları Talas çayı üzərindəki müharibədə çinliləri məğlub etdilər. Talas müharibəsi, Türk-Müsəlman münasibətlərində və Türklərin İslamlaşmasında bir dönüş nöqtəsi oldu.

İlk müsəlman türk dövlətləriRedaktə

Türklər xüsusilə X əsrdə kütləvi şəkildə müsəlman oldular. Karluk'dan sonra İslam Yağma və Çiğil qəbilələri arasında, sonra Oğuzlar arasında yayılmışdır. Karluk, YağmaÇiğil Türkləri ilk müsəlman Türk dövlətlərindən biri olan Karahanlı Dövlətini (840) və Oğuzları Böyük Səlcuqlu Dövlətini (1037) qurdular.

Həmçinin baxRedaktə

  • Alevilik tarixi
  • Türklərdə Qərbçilik tarixi

İstinadlarRedaktə

  1. Türkler, Cilt I, Editörler: Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, s. 67.
  2. Zekeriya Kitapçı, Türkistan'ın Müslüman Araplar Tarafından Fethi, Yedikubbe Yayınları, s. 185-186.
  3. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 13.