Təbii dilin emalı

Təbii dilin emalı (Natural Language Processing (NLP))süni intellekt və riyazi dilçiliyin ümumi istiqaməti; danışıq, yaxud mətn şəklində təqdim olunan təbii dillərin kompüterin köməyilə analiz və sintezi problemlərini öyrənir. Analiz dedikdə dilin başa düşülməsi, sintez dedikdə isə savadlı mətnin generasiyası nəzərdə tutulur. Bu problemlərin həlli kompüter və insan arasında qarşılıqlı təsirin daha əlverişli formasının yaradıldığını bildirəcək.

Proqram təminatlarıRedaktə

  • AlchemyAPI
  • Expert System S.p.A.
  • General Architecture for Text Engineering
  • Modular Audio Recognition Framework
  • MontyLingua
  • Natural Language Toolkit)

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), "İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti", 2017, "Bakı" nəşriyyatı, 996 s.