Tənlik — məchulu olan bərabərlik.

Dəyişənin (dəyişənlərin) tənliyi doğru bərabərliyə çevirən qiymətinə (qiymətlərinə) tənliyin kökü deyilir.

Qaydalar redaktə

Həqiqi ədədlər meydanında verilmiş tənlik üzərində aşağıdakı çevirmələrdən hər hansı biri aparılarsa, onunla eynigüclü olan tənlik alınar:

  1. Tənliyin hər tərəfinə eyni ədədi əlavə etmək olar.
  2. Tənliyin hər tərəfindən eyni ədədi çıxmaq olar.
  3. Tənliyin hər tərəfini 0-dan fərqli eyni ədədə vurmaq olar.
  4. Tənliyin hər tərəfini 0-dan fərqli eyni ədədə bölmək olar.

Növləri redaktə

Birməchullu tənlik redaktə

Bir məchulu olan tənliklərə deyilir.

Nümunə:  

İkiməchullu tənlik redaktə

İki məchulu olan tənliklərə deyilir. Məsələn, a, b, c hər hansı ədədlər, xy məchul olduqda, ax+by=c tənliyində xy məchul olduqlarına görə ikiməchulludur.

Nümunə:  

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə