Tam ədədlər

(Tam ədəd səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlər adlanır. Natural ədədlər, onların əksi və 0 ilə birlikdə tam ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Tam ədədlər çoxluğu kimi işarə olunur. Deməli, .

Natural ədədlər tam ədədlər çoxluğunda iştirak edir. Yəni

İstinadlarRedaktə