Tam ədədlər

(Tam ədəd səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlər adlanır. Natural ədədlər, onların əksi və 0 ilə birlikdə tam ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Tam ədədlər çoxluğu kimi işarə olunur. Deməli, .

Məsələn : - 9 ilə -2 ədədlərin arasında yerləşən tam ədədlər çoxluğunu yazın.

Z={-8;-7;-6;-5;-4;-3}

Natural ədədlər tam ədədlər çoxluğunda iştirak edir. Yəni

Kəsrlər tam ədədlərə aid deyil.Tam ədədlərin hər biri Rasional Ədədlərə daxildir.

İstinadlarRedaktə