Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlər adlanır.


Natural ədədlər, onların əksi və 0 ilə birlikdə tam ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Tam ədədlər çoxluğu kimi işarə olunur. Deməli, .

Məsələn : - 9 ilə -2 ədədlərin arasında yerləşən tam ədədlər çoxluğunu yazın.

Z={-8;-7;-6;-5;-4;-3}

Natural ədədlər tam ədədlər çoxluğunda iştirak edir. Yəni

Kəsrlər tam ədədlərə aid deyil.Tam ədədlərin hər biri Rasional ədədlərə daxildir.

N-natural→1,2,3...

Z-tam ədədlər→N+0+mənfilər(kəsr olmaz)

Q-rasional ədədlər→N+Z+Kəsrlər

N⊂Z


İstinadlar redaktə