Tankobon (yap. 単行本 «ayrı nəşr olunan kitab») — kitab nəşrinin formatı. Adətən seriyaya daxil olunmayan kitab kimi olur. Çox vaxtı yumşaq üzlukdə olur.

«Tankobon» terminini bir əsərin çoxlu hissələri yığılan nəşrlərə də aid etmək olar. Belə tankobonlar 300-400 səhifədən ibarət olurlar, cib kitabı olçüsündə, yumşaq üzlük və həftəlik jurnallarla müqayisədə daha yüksək keyfiyyətli kağızdan hazırlanırlar. Adətən manqa əvvəlcə jurnallarda çap olunur, sonradan tankobon formatında çıxır. Bəzi manqalar dərhal tankobon kimi, bəziləri isə heç vaxt tankobon formatında çap olunmurlar.

Ən çox müvəffəqiyyətlər qazanmış manqanı aydzobana (yap. 愛蔵版 aydzo:ban) formatında kolleksionerlər üçün xüsusi nəşr kimi çap edirlər. Aydzobanalar məhdud tirajla, yüksək keyfiyyətli kağızda çap və əlavə bonuslarla təchiz olunurlar: xüsusi futlyar, başqa üzlük, rəngli səhifələr va sair. Ən məşhur manqalar adətən tankobon formatında çap olunurlar. Hərdən aydzobana sözünün sinonimi kimi kandzenban (yap. 完全版, «tam versiya») terminidən istifadə olunur.

Həmçiinin bax

redaktə