Tavriya

Qədim zamanlarda Krımın adı

Tavriya (Yunanca: Ταυρίς, Ταυρίδα, Latınca: Taurica) — digər adlarıyla Tauris, Taurida, Tauric Chersonese, Chersonesus Tauris, antik çağda Kırımın adıdır.

“Chersonesus Tauricus”, Londonda 1770-ci ilə aid xəritə