XəritəYer kürəsi və ya digər planetlərin bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin iki və ya üçölçülü şərti işarələrlə kiçildilmiş təsviridir.

Dünya Xəritəsi (2004, The World Factbook)

EtimologiyasıRedaktə

Xəritə ərəb mənşəli söz olub (خريطة) yer səthinin coğrafi vəziyyətinin kağız və s. üzərində təsviri mənasını verir.

NövləriRedaktə

Xəritələr növlərinə görə aşağıdakı qruplara bölünür

  • ümumcoğrafi xəritələr
  • xüsusi (tematik) xəritərlər
  • topoqrafik xəritələr
  • plan və sxemlər

Xəritələrin üçölçülü modellərinə maket və qlobus daxildir.