Termin

müəyyən ixtisas sahəsinə aid anlayışı dəqiq ifadə edən söz

Termin (lat. terminus — sərhəd, son hədd) — hansısa elm sahəsində, texnikada, incəsənətdə və s. hansısa anlayışın adı. Terminlər hansısa sahənin predmetləri, halları, anlayışları üçün ixtisaslaşmış məzmun daşıyır. Adi sözlərdən fərqli olaraq terminlər birmənalıdır və ədəbi izah deyildir.terminler bizim həyatımıza vacibdir.Əbülfəz Hüseynzadə bunu dedi...

  1. Термин ~ terim ~ termin – hər hansı elm, texnika, incəsənət və s. sahədə müəyyən anlayışın adı olan söz və ya söz birləşməsi.
  2. Терм ~ term ~ term – hesabi, simvollu və ya məntiqi ifadənin tərkib hissələrinə ayrılmayan elementi.
  3. “Terminal emulyatoru” ifadəsinin qısaltması.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Сложеникина Ю. В. Термин: живой как жизнь (почему термин может и должен иметь варианты). http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/Slozhenikina/
  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə