Teymurilərin Azərbaycana yürüşləri

1370–1507-ci illərdə mövcud olmuş Teymurilər dövləti Azərbaycana 1386-cı ildən başlayaraq yürüș etmişdir. Ancaq Sultan Şahruxdan başlayaraq bu yürüşlər artıq Azərbaycanı işğal etmək üçün deyil, yerli hakimlərə Teymurilər dövlətinin gücünü göstərmək üçün idi. 1469-cu ildə Uzun Həsən Teymuri Əbu Səidi məğlubiyyətə uğratdı və 1507-ci ildə Șeybanilər dövləti Teymurilər dövlətinin varlığına son qoydu.

Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri

Əmir Teymurun 1-ci yürüşü

I İbrahimın teymuriləri məğlub etməsi

Əmir Teymurun ölümündən sonra I İbrahim Kürü keçərək Gəncəni və Qarabağın böyük bir hissəsini tutdu. Bir çox hakimlər(Şəki hakimi Seyid Əhməd,Gürcüstan hakimi,Qaramanlı Yar Əhməd,əmir Bəstam Cəyir,Ərdəbil hakimi) ona qoşuldu. Bundan qəzəblənən Teymuri Mirzə Ömər Arazı keçerək Babı kəndində düşərgə saldı. 1405-ci ilin yayında Mirzə Ömər məğlub edildi. Təbrizdə teymurilərə üsyan qaldıran əhali I İbrahimi bura dəvət etdi.

Qara Yusifin teymuriləri məğlub etməsi

Qara Yusif 1406-cı ildə Şənbi-Qazan və 1408-ci il Sərdrud döyüşlərində Teymuriləri məğlub etdi.

Sultan Şahruxun Azərbaycana yürüşü

Sultan Şahruxun 1420–1421-ci illər yürüşü

Sultan Şahruxun 1428–1429-cu illər yürüşü

Sultan Şahruxun 1435-ci il yürüşü

Cahanşahın teymuriləri məğlub etməsi

Teymurilər dövlətindəki daxili çəkişmələrdən istifadə edən Azərbaycan hökmdarı 1458-ci ildə Herata daxil olub Teymurilərin taxtına əyləşdi. Amma oğluları fürsətdən istifadə edib üsyan qaldırdılar Cahanşah teymuri Əbu Səidlə 1459-cu ildə sülh bağlıyıb, Heratı tərk etdi.

Teymuri Əbu Səidin Azərbaycana yürüşü

İstinadlar

Həmçinin bax

Xarici keçidlər