Əsas menyunu aç

Teymurilər sülaləsi[1][2][3], Teymurlular sülaləsi[4][5]Orta Asiya, İranAzərbaycanda iqtidarda olmuş türk xanədanı.

Teymurilər
Banisi Əmir Teymur
Hazırki rəhbər Yoxdur
Titullar
Əmir, sultan, mirzə

Mündəricat

Sülalənin tarixiRedaktə

Əsas məqalə: Barlaslar

Sülalənin əsasını Barlas ulusundan çıxan Əmir Teymur qoymuşdur.

Sülalənin tanınmış nümayəndələriRedaktə

MavarənnəhrRedaktə

Mavərənnəhrin hökmdarları (Səmərqənd)Redaktə

 1. Əmir Teymur 13701405
 2. Sultan Məhəmməd mirzə, Səmərqənd hakimi 13991401
 3. Sultan Məhəmməd Cahangir mirzə Ümumi Məvarənnəhrin ulu xanı 14051409
 4. Uluqbəy Daşkənd hakimi 14041405, Mavərəünnəhr hakimi 14091449, imperiyanın ulu xanı 14471449
 5. Sultan Əbdüllətif Xorasanın və Məvarəünnəhrin ulu xanı 14491450
 6. Sultan Abdulla mirzə Mavərəünnəhr hakimi 14501451
 7. Sultan Əbu Səid mirzə 14511469
 8. Sultan Məhəmməd Yadigar mirzə 1469
 9. Sultan Əhməd mirzə 14691494
 10. Sultan Mahmud mirzə 14941495
 11. Sultan Baysunqur mirzə 14951501
 12. Zahirəddin Mahmud Babur 15111512

Fərqanənin hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Ömər Şeyx mirzə 13761394
 2. Sultan İskəndər mirzə 13941400
 3. Sultan İbrahim mirzə 14041405
 4. Sultan Seyyid Əhməd mirzə 14091419
 5. Sultan Ömər Şeyx mirzə 14691494
 6. Zahirəddin Mahmud Babur 14941504

Hisarın hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Məhəmməd Cahangir mirzə 14091433
 2. Sultan Əbubəkr mirzə 14601480
 3. Sultan Mahmud mirzə 14801494
 4. Sultan Məsud mirzə 14951497 (Buxaranın hakimi 14941501)
 5. Sultan Baysunqur mirzə 14971499 (Buxaranın hakimi 14941501)
 6. Sultan Əli mirzə 14991500 (Səmərqəndin hakimi 1496, 14981500)

Buxaranın hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Məsud mirzə 14941501
 2. Sultan Baysunqur mirzə 14941501

XorasanRedaktə

CibalRedaktə

Farsın hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Ömər Şeyx mirzə 13931394
 2. Pir Məhəmməd mirzə 13941400, 14031409 (İsfahanın hakimi 14081409)
 3. Sultan İskəndər mirzə 14091414
 4. Sultan İbrahim mirzə 14141435
 5. Abdulla mirzə 14351450

İraqın hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Miranşah mirzə 13931399
 2. Sultan Məhəmməd mirzə 14011403
 3. Ömər mirzə 14041405 (Azərbaycanın hakimi 14051407)
 4. Sultan Miranşah mirzə 14051408 (təkrar)
 5. Sultan Şahrux 14201447

Rey və Mazandaranın hökmdarlarıRedaktə

 1. Sultan Xəlil mirzə Mazandaranın hakimi 14051409, Reyin hakimi 14091411
 2. Əyəl mirzə Reyin hakimi 14111414
 3. Əylənkar mirzə Reyin hakimi 14141415
 4. Sultan Məhəmməd mirzə Reyin hakimi 14421448, Mazandaranın hakimi 14481451
 5. Sultan Hüseyn Bayqara Mazandaranın hakimləri 14611469

İstinadlarRedaktə

 1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Səh. 244
 2. Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). Bakı, 2007. Cild III
 3. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Cild IX
 4. Əsməd Muxtarova – Türk xalqları tarixi, Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 2008
 5. Dərgah Qüdrətov – Türk xalqları tarixi, ADPU nəşriyyatı, Bakı, 2006

Həmçinin baxRedaktə