Tipik növ (bioloji təsnifləndirmə) — cinsin nomenklatur tipi olan növ.

Harayçı qu quşu (Cygnus cygnus), qu (Cygnus) cinsinə aid tipik növ.

Təsnifləndirmə zamanı bütün mübahisəli məsələlər zamanı tipik növ cinsin xüsusiyyətlərinin daçıyıcısı olaraq yeganə obyekt olaraq götürülür.

Xarici keçidlər redaktə