Trapezoid.svg


Trapesiya dördbucaqlıdır. Onun oturacaqları bir birinə paraleldir.

  • AB II DC

Trapesiyanın orta xəttinin uzunluğu

Trapesiyanın sahəsi

bu düsturdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, trapesiyanın sahəsi həm də orta xətt ilə hündürlük hasilinə bərabərdir, yəni

Bərabəryanlı trapesiyada oturacağa endirilmiş hündürlük ilə yan tərəf arasında qalan parçanın uzunluğu

  • oturacaqlar

Trapesiyanın aşağıdakı növləri var.