Düzbucaqlı trapesiya

Düzbucaqlı trapesiya - iki bucağı düz bucaq olan trapesiyaya deyilir.

Düzbucaqlı trapesiya Xassə 1

Düzbucaqlı trapesiyanın iki bucağı həmişə 90 dərəcə olur.

Düzbucaqlı trapesiya Xassə 2 və 3

Xassə 1: AC = H

Pifaqor teoreminə görə : BD2 =ED 2 + BE2

Xassə 2: Əgər düzbucaqlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyardırsa (AD \ perp BC ) : AC = H = \sqrt AB x CD