Traybalizm

Traybalizm (ing. tribalism, ing. tribetayfa) — dövlət hakimiyyətinin tayfa-nəsil əsasında formalaşdırılması, tayfa məxsusluğunun forması.

Traybalizmdə əhalinin digər nümayəndələrinə qarşı yadlıq hökm sürür. Cəmiyyətdə demokratik institutların yaranmasına mane olur və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozur. Bir sıra ölkələrdə baş verən vətəndaş müharibələri traybailzmin təzahürüdür.

MənbəRedaktə