Tsiklononan

Tsiklononan (Cyclononane) — tsikloalkanlar sinfinin bir üzvüdür. Kimyəvi formulu — C9H18.

Tsiklononan
Tsiklononan:kimyəvi formul
Tsiklononan: molekulların görünüşü
Ümumi
Molyar kütlə126,23922 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq1,4328 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi9,7 °S
Qaynama nöqtəsi170 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.293-55-0
EINECS-də qeyd. nöm.269-797-2
SMILESC1CCCCCCCC1

Təbiətdə neftin tərkibində rast gəlinir.

Fiziki xassələriRedaktə

Rəngsiz mayedir.

Ərimə temperaturu 9,7 -dən 11°С-yədək.

Qaynama temperaturu 170—178,44°С.

Kimyəvi xassələriRedaktə

20 °С-də tsiklononan xlorid alüminiumun təsirindən propiltsikloheksanla, 50 °С — də trimetiltsikloheksanla izomerləri alınır.[1].

KonformasiyaRedaktə

 
Tsiklononan.
MənbəRedaktə

  • Бартон Д., Оллис У. Общая органическая химия, — М.: Химия, 1981, с. 74.
  • Реутов O. А., Курц А. Л., Бутин К. П.. Органическая химия, с. 1843.
  • «Химия нефти и газа», под ред. Проскурякова В. А. и Драбкина А. Е., Ленинград, «Химия», 1981, с. 137.
  • Татевский В. М. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов, Москва, Гостопт, 1960, с. 30.
  • Бюлер К., Пирсон Д. Органические синтезы. Часть 1 — М.: Мир, 1973, с. 54.
  • Кнунянц И. Л. Краткая химическая энциклопедия, т. 1, М.: Советская энциклопедия, 1967, стлб. 285—286
  • А. И. Рахимов, А. В. Мирошниченко. Циклоалканы. Волгоград 2011, с. 18—19.
  • Крам Д., Хэммонд Дж. Органическая химия. Пер. с англ. М. А. Виноградовой, под ред. акад. А. Н. Несмеянова — М.: Мир, 1964, с. 132.
  1. Бюлер К., Пирсон Д. Органические синтезы. Часть 1 — М.: Мир, 1973, с. 54.