Turizm sahəsində reklam

Turizm sahəsində reklam - informasiya fəaliyyəti iki səviyyədə həyata keçirilir[1]:

a) Dövlət və ya makrosəviyyədə

b) Kommersiya strukturları səviyyəsində və ya mikrosəviyyədə

Makrosəviyyəli reklamRedaktə

Dövlət tənzimlənmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. ÜTT onları ümumiləşdirərək, Milli Turizm Təşkilatları (MTT) adlandırır. Regionların, bələdiyyələrin turizmi idarə edən orqanları və assosiasiyaları da belə təşkilatlar sırasına aid edilir.

Makrosəviyyəli reklam əsas məqsədi:

  • ölkənin və ya onun regionların xoş simasını yaratmaq
  • potensial istehlakçıda öz səyahəti üçün çox saylı turist istiqamətləri arasında yalnız bu ölkəni və ya regionu seçməyə həvəs yaratmaqdır.

Mikrosəviyyəli reklamRedaktə

Mikrosəviyyəli və ya kommersiya xarakterli reklamın əsas məqsədi ölkənin xoş simasını yaradan reklamdan fərqli olaraq, alıcını bazarda təklif edilən çoxsaylı məhsullar arasında yalnız konkret məhsul almağa sovq etməkdir.

Turizmdə reklam vasitələrinə aşağıdakılar aid edilir:

  • Kütləvi informasiya vasitələri
  • Çap reklam nəşləri
  • Kino və videoreklam
  • Küçə reklamı
  • Reklam suvenirləri
  • Sərgilər, birjalar, yarmarkalar və s.

Xarici keçidRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadRedaktə

  1. Sabir Rəhimov Turizm-ekskursiya işinin təşkili Bakı 2004