Tuvalu bayrağı

Tuvalu bayrağı — Tuvalunun Dövlət bayrağı

Tuvalu bayrağı
Flag of Tuvalu.svg
Proporsiya1:2