Vəkilovlar

soyad

VəkilovlarAzərbaycan xalqının soylarından biri.

Vəkilovlar
Qohum soylar Qayıbovlar, Şıxlinskilər
Mənşəyi Yuxarı Salahlı
Təbəəliyi Qazax sultanlığı,
Rusiya imperiyası,
SSRİ SSRİ,
Azərbaycan Azərbaycan

Soyun yaranması redaktə

Qazax qəzasının Yuxarı Salahlı kəndinə mənsub bəy nəslidir. Kosalı ağaları, sonradan isə Vəkilovlar adlanan nəslin azı 400 illik tarixi məlumdur.

Qazax mahalının qədim Salahlı kəndi 1867-ci ildə iki inzibati vahidə Yuxarı SalahlıAşağı Salahlı kəndlərinə bölünmüşdür. 1922-ci ildə hər iki kənddən ayrılan evlər hesabına yeni məkanda Orta Salahlı kəndi yaradıldı.

Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yerləşən Salahlı kəndləri mənşəcə Qazax mahalının Salahlı eli ilə bağlıdırlar:

Kür qırağında yerləşən qədim Salahlı kəndinin adı 19-cu əsrin sonlarından ara-sıra rast qəlinən, qeyri-rəsmi olaraq, Qıraq Salahlı şəklində də işlənmişdir.

Soyun tanınmış nümayəndələri redaktə

 
Vəkilovlar
 
Vəkilovlar

Mənbə redaktə

  • İsmayıl Umudlu. Vəkiloğulları. Bakı: "QAPP-poliqraf" nəşriyyatı, 2003.
  • İsmayıl Umudlu. Salahlı eli. Tarix-etnoqrafiya-insanlar-yurd bilgisi. Bakı, Apostroff nəşriyyatı, 2011, səh 709–806.