Vəziyyət tənliyi

Termodinamikanın başlanğıcı
məqalə «Termodinamika» seriyasının bir hissəsidir
Termodinamikanın sıfır qanunu
Termodinamikanın birinci qanunu
Termodinamikanın ikinci qanunu
Termodinamikanın üçüncü qanunu
Termodinamikanın bölmələri
Vəziyyət tənliyi
Termodinamik kəmiyyətlər
Termodinamik potensiallar
Termodinamik potensial
Termodinamik əmsallar
Termodinamik dövrə
Termodinamik faza
Faza keçidi
Faza keçidləri
redaktə
Portal:Fizika

Vəziyyət tənliyi - termodinamikanın makroskopik sistemlərini (temperatur, təzyiq, həcm, kimyəvi potensial və s.) bir-biri ilə əlaqələndirən tənlikdir.

Tənliklər redaktə

Termodinamikanın vəziyyət tənliyi redaktə

  •  

Kalorik vəziyyət tənliyi redaktə

  •  
  •  
  •  

Kanonik vəziyyət tənliyi redaktə

  •   (daxili enerji üçün kanonik vəziyyət tənliyidir),
  •   (entalpiya üçün kanonik vəziyyət tənliyidir),
  •   (Helmhots enerjisi üçün kanonik vəziyyət tənliyidir),
  •   (Qibbs potensialı üçün kanonik vəziyyət tənliyidir).

Ədəbiyyat redaktə

  • Perrot, Pierre (1998). A to Z of Thermodynamics. Oxford University Press. ISBN 0-19-856552-6.
  • Van der Waals, J. D. (1873). On the Continuity of the Gaseous and Liquid States (doctoral dissertation). Universiteit Leiden.