redaktə  

"Scio me nihil scire - Mən bilirəm ki, heç nə bilmirəm".
Fizika portalına
xoş gəlmisiniz!


redaktə  

Seçilmiş məqalə


"İzotermik proses" — Sabit temperaturda sistemin halının dəyişməsi izotermik proses adlanır. Bu prosesdə temperatur sabit qalır: ΔT =const. Havanın tədricən sıxılma prosesini və ya qabdan qazı sorub çıxaranda nasosun porşeni altında qazın genişlənməsini təxmini olaraq izotermik proses hesab etmək olar. İzotermik prosesi həyata keçirmək üçün adətən, sistemə termostat tədbiq edilir. Bu zaman prosesin dövrədəən keçirilməsi daha da tezləşir. Sistemin temperaturu isə termostatın temperaturundan fərqlənmir. İzotermik proses elə prosesdir ki, qazın çəkisi, molyar qaz və temperatur є -konstant sayılırlar... Məqaləni oxu...


redaktə  

Seçilən şəkil


BlackHole.jpg
Qara dəlik


redaktə  

Şəxsiyyətlər


"Albert Eynşteyn" — Albert Eynşteyn 1879-cu il martın 14-də Almaniyada doğulub. Albert Eynşteyn 3 yaşına qədər danışa bilməmişdir. O ilk məktəb illərində dərslərdə çox geridə qalmışdır. Həmişə müəllimləri onun valideynlərinə Albertdən şikayət etmişdir. 9-10-cu siniflərdə isə çox yaxşı oxumuşdur. İlk təhsilini Münhendəki Luitpold Gimnaziyasında alıb. 1894-cü ildə Hermann Eynşteynin iflası nəticəsində onlar İtaliyaya köçürlər... Məqaləni oxu...


redaktə  

Kateqoriyalar


redaktə  

Əlaqəli portallarPortal:Astronomiya
Portal:Astronomiya
Portal:Kimya
Portal:Kimya
Portal:Elm
Portal:Elm
Portal:Biologiya
Portal:Biologiya
Portal:Fizika
Portal:Fizika
Portal:Tibb
Portal:Tibb
Portal:Astronomiya Portal:Kimya Portal:Elm Portal:Biologiya Portal:Fizika Portal:Tibb