Vahid matris

Vahid matris o matrisə deyilir ki, sağ(baş)diaqonalı elementləri 1, digər elemetlər 0 olsun. Kvadrat matris prinsipi zəruridir.

YazılışıRedaktə

  ölçülü vahid matris adətən   bəzən isə   kimi işarə edilir.

 


XassələriRedaktə

  • Hər hansı bir matrisin vahid matrisə hasili onun özünə bərabərdir
 
  • Matrisin onun tərs matrisi ilə hasili vahid matrisə bərabərdir
 
 .


Həmçinin baxRedaktə