Vegetativ orqanlar

Vegetativ orqanlar — bitkilərdə fərdi yaşayışa kömək edən orqanlar aiddir.

Sunflower seedlings.jpg

Ali bitkilərdə kök, yarpaqgövdə vegetativ orqanlardır. Kökün vəzifəsi bitkini substrata birləşdirmək və ondan su, mineral maddələr almaqdır. Vegetativ orqanlar bitkinin mühüm orqanlarıdır.

Yarpaqların əsas vəzifəsi bitkilərə lazım olan üzvü maddələri hazırlamaq, suyu buxarlandırmaq və qaz mübadiləsini təmin etməkdir.

Gövdə, üzərində yarpaqları əlverişli vəziyyətdə saxlayan və torpaqdan alınan qida maddələrinin yarpağa, yarpaqda hazırlanna üzvü maddələri isə köklərə və başqa orqanlara keçirən orqandır. Yarpaqları olan gövdə hissəsinə zoğ deyilir. Bunlar ağac və kol bitkilərində əsas gövdə və budaqlardan fərqlənir.

İbtidai bitkilərdə vegetativ orqanların vəzifəsini talloma görür. Bunlarda bitkinin bədəni kök, gövdə və yarpaq kimi orqanlara çox az ayrılır.

* Generativ orqanlar*

Cinsi çoxalma prosesində iştirak edən orqanlara--- çiçək, toxum və meyvə aiddir.

Çiçək--şəlini dəyişmiş və qısalmış zoğdur. Əsas hissələri *dişicik* (dişi cinsiyyət orqanı) və *erkəkcik* (erkək cinsiyyət orqanı). Bu hissələrdə əmələ gələn cinsiyyət hüceyrələri birləşərək ziqot ( yunan dilində birləşən cütlük deməkdir) yaradır. Ziqotdan isə bitkiyə başlanğıc verən *rüşeym* əmələ gəlir. Toxum -- içərisində rüşeymə və ehtiyat qida maddəsinə malik orqandır.

Meyvəyanlığı--toxumu xarici təsirlərdən qoruyur və onun yayılmasını təmin edir.

* MƏLUMATLARIMIZI OXUUDUĞUNUZA GÖRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRİK!*

Həmçinin baxRedaktə