Vegetativ orqanlar

Vegetativ orqanlar — bitkilərdə fərdi yaşayışa kömək edən orqanlar aiddir.

Sunflower seedlings.jpg

Ali bitkilərdə kök, yarpaqgövdə vegetativ orqanlardır. Kökün vəzifəsi bitkini substrata birləşdirmək və ondan su, mineral maddələr almaqdır. Vegetativ orqanlar bitkinin mühüm orqanlarıdır.

Yarpaqların əsas vəzifəsi bitkilərə lazım olan üzvü maddələri hazırlamaq, suyu buxarlandırmaq və qaz mübadiləsini təmin etməkdir.

Gövdə, üzərində yarpaqları əlverişli vəziyyətdə saxlayan və torpaqdan alınan qida maddələrinin yarpağa, yarpaqda hazırlanna üzvü maddələri isə köklərə və başqa orqanlara keçirən orqandır. Yarpaqları olan gövdə hissəsinə zoğ deyilir. Bunlar ağac və kol bitkilərində əsas gövdə və budaqlardan fərqlənir.

İbtidai bitkilərdə vegetativ orqanların vəzifəsini talloma görür. Bunlarda bitkinin bədəni kök, gövdə və yarpaq kimi orqanlara çox az ayrılır.

Həmçinin baxRedaktə