Vikipediya:Orqanizm məlumat qutusunu necə oxumaq olar

(Vikipediya:Orqanizmin kartoçkasını necə oxumaq olar səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Taksonomik cədvəl nümunəsi
Taksonomik cədvəl nümunəsi

Sərlövhələr

redaktə

Sərlövhələr bölməsi adıillüstrasiyaları əhatə edir.

1. Cədvəlin adı Azərbaycan dilində orqanizmin ən geniş yayılmış adıdır. Əgər bu ad Azərbaycan dilində müəyyənləşməyibsə, onda latınca olur. Taksonlarda o vaxt «» işarəsi verilir ki, onun nümayəndələrinin hamısı ölmüş hesab olunsun.
2. Bəzi növlər üçün mühafizə statusu göstərilə bilər (daha ətraflı ingilis dilində qeyd olunub en:Wikipedia:Conservation status).
3. Orqanizmin bu qrupa daxil olan tipik nümayəndəsinin şəkli.

Sistematik vəziyyət və təsnifat

redaktə
4. Taksonometrik cədvəlin bu hissəsində məqalədə təsnif olunan orqanizmin elmi təsnifatının verilməsi qəbul edilib.
5. Seksiyanın sol tərəfində sağ tərəfdə adı verilmiş taksonların səviyyəsi sadalanır. Növ az və ya çox şəkildə ümumi formasını saxlayan, cütləşməyə və ya çarpazlaşmaya qabil olan qohum qruplardır. Növlər cinslərdə (qohum növlərin qrupları) birləşdirilir. Cins də öz növbəsində fəsilələrdə (bir-birinə yaxın cinslər qrupu) birləşdirilir və s. Adətən 7 əsas səviyyə təsvir olunur. Əgər daha incə detallar mümkünsə, məsələn, fəsilə və cins arasında keçid qrupu kimi yarımfəsilə yarımsəviyyə də göstərilir.
6. Latın dilində adı — taksonun latın dilində elmi adı qəbul edilir.
7. Latın adından sağda müəllif adı və onun bu qrupu ilk dəfə təsnif etdiyi il göstərilə bilər. Bu halda Leptinotarsa decemlineata adı ilk dəfə Amerika təbiətşünası Tomas Sey (1787—1843) 1824-cü ildə daxil edib.
8. Kolorado böcəyi — növün Azərbaycan dilində və ya latınca adı.
9. Leptinotarsa — Cinsin Azərbaycan dilində və ya latınca adı.
10. Yarpaqyeyənlər (Chrysomelidae) — Böcəklərin yarpaqlarla qidalanan fəsiləsi. 350000-ə yaxın növü məlumdur.
11. Böcəklər (Coleoptera) — 350 000 təsnif olunmuş növü əhatə edən dəstə. Qanadlarının üstünü örtən möhkəm qanadüstlüyünə malikdir.
12. Cücülər (Insecta) — 800 000-dən çox təsnif olunmuş növü əhatə edən sinif. Cücülər 3 seqmendən (baş, döş və qarıncıq) və 6 ətrafdan (ayaq) ibarətdir.
13. Buğumayaqlılar (Arthropoda) — Sərt zirehi və oynaqlı ətrafı olan seqmentli bədənə malik orqanizm tipi.
14. Heyvanlar (Animalia) — bütün müxtəlif heyvan orqanizmlərini əhatə edən aləm.