Vilayət-(ərəb. vilayət- valilik-valinin təyin olunduğu əyalət) — bir sıra dövlətlərdə inzibati-ərazi vahidi.